Szolgálatunk

Tanúim lesztek ... a föld végső határáig.

Online

Az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek a mai Békés megyében szétszórva lelhetőek fel. Az internetes honlapjaikat és facebook oldalaikat azonban összegyűjtve itt találja.

Események

Ide kattintva értesülhet az egyházmegyénkben tartott, vagy az egyházmegyénkhez tartozó gyülekezeteket érintő hírekről, eseményekről.

Gyülekezeteink

Az alábbi oldalon térképen nézheti meg milyen településen és mikor vannak istentiszteleteink és egyéb alkalmaink.

 Történetünk

Történetünk

Trianon előtt a Magyar Református Egyház négy egyházkerületet alkotott, ehhez jött az ötödik, az erdélyi.

A tiszántúli református egyházkerület hatalmas kiterjedésű déli egyházmegyéje volt Békés-Bánát, itt főként Észak-Békésben és Hódmezővásárhely környékén éltek nagy számban reformátusok. A Temesközben a magyarság szórványban volt, így ott nem nagy számban találunk reformátusokat. A reformátusok többsége magyar volt, bár az egyházmegyében cseh és német református gyülekezetet is találunk.

1920-ban a Békés-Bánáti Református Egyházmegyét feldarabolták. Az aradi és temesvári egyházmegye jelenleg Romániában van, és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület részét alkotja, ott már szórványban van a magyarság. A Temesköz (Bánát) nyugati része a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került, jelenleg Szerbia része. Itt található a Bánáti Református Egyházmegye néhány református faluval, városi magyar reformátussággal, ők a Szerbiai Református Keresztyén Egyház egyik egyházmegyéjét alkotják. A magyarországi egyházmegyék a Csongrádi és Békési Református Egyházmegye, ezek a Tiszántúli Református Egyházkerület részei.

Előljárók

Egyházmegyénk előljárói
Katona Gyula
Katona Gyula
Esperes - Lelkipásztor
Markó István
Markó István
Egyházmegyei Gondnok
Kis Eszter
Kis Eszter
Egyházmegyei Pénztáros

Ismered Őt?

Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételek

Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot.

Friss hírek, események, beszámolók