Okány Telephely

Református Nefelejcs Otthon Okány

 

Elhivatott szakembereink és dolgozóink célja, hogy szakszerű munkavégzéssel
olyan életteret biztosítsanak lakóinknak,
mely családias melegséget áraszt, biztonságot és támaszt nyújt.

 

A Református Nefelejcs Otthon fogyatékkal élők tartós, bentlakásos formában, személyes gondoskodás keretében teljes körű ápolást-gondozást nyújt az igénybe vevők részére. Gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem tudnak önmaguk ellátásáról gondoskodni.

Az intézménybe bekerülő emberek különböző fizikai és egészségi állapotúak, így különböző mértékben szorulnak segítségre szükségleteik kielégítésében. Fontosnak tartom intézményi szinten az egységes szemléletmód követését az ápolás-gondozás, egészségügyi ellátás területén.

Szocioterápiás foglalkoztatás keretén belül munkaterápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást biztosítunk, a személyre szóló egyéni fejlesztés keretén belül törekszünk a meglévő kognitív és szociális készségek szinten tartására, fejlesztésére. Fejlesztő foglalkoztatás keretein belül valódi értékteremtő és jövedelmet biztosító tevékenységeket tudunk felkínálni az arra alkalmas fizikai és mentális állapotban lévő ellátottjainknak. Mindezek mellett a megfelelő mozgáskultúra és a művészeti nevelés kiterjesztése is céljaink közé tartozik.

Célunk, hogy ellátottaink az intézményt érezzék a saját otthonuknak, annak óvása, védelme iránt felelősséget érezzenek, s ott kiszámítható biztonságban lehessenek.

Az idősek ellátása, ápolása, gondozása komplex, ugyanakkor speciális ismereteket igénylő tevékenység. A társadalmi berendezkedés átalakulása miatt egyre több idős ember marad magára, a család nem tudja felvállalni ápolásukat, felügyeletüket. Az idősek otthonában e hiányt célunk pótolni. A megfelelően kialakított, az idős ember élettani változásaihoz alkalmazkodó környezet biztosításával elősegítjük az emberi méltóságuk minél további megtartását, családias légkör kialakításával megakadályozzuk elszigetelődésüket, próbálunk támogató, segítő közegként szerepelni életük utolsó szakaszában.

A Smaragd ápoló-gondozó célú lakóotthon lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltatás minél harmonikusabban illeszkedjen az ellátottak egészségi állapotához, önellátásuk mértékéhez, kihangsúlyozva autonómiájuk minél magasabb szintű megtartását. Lakóotthonunk 12 fő értelmi fogyatékkal élő személy befogadására alkalmas.

 

Ide kattintva megtekintheti és letöltheti az okányi idősekre vonatkozó kérelem mintát.

Ide kattintva megtekintheti és letöltheti az okányi fogyatékos személyekre vonatkozó kérelem mintát.

Ide kattintva megtekintheti és letöltheti a térítési díjakat.

Ide kattintva megtekintheti és letöltheti a BMRDK közleményt a belépési hozzájáruláshoz