Intézmények bemutatása

Köszöntő:

 

A Békési Református Egyházmegye nevében, szeretettel köszöntöm a Balogh Mátyás

Református Diakóniai Központ minden kedves lakóját, a hozzátartozókat és látogatókat!

 

Otthonunkat a Szentírás tanítása alapján az a keresztyén szellemiség jellemzi,

amelyben átérezhetjük, hogy egy Atyának a gyermekei és egymásnak testvérei vagyunk.

Munkánkat e szerint igyekszünk végezni, ezért szolgálatunk nem csupán csak emberbaráti

szeretet, nem csupán csak szolidaritás, hanem Krisztus törvényének betöltése, teljesítése is.

 

Intézményünk szorosan beilleszkedik a magyar társadalmi rendszerbe is, így ránk is

ugyanazok a törvényes előírások vonatkoznak, mint minden más önkormányzati, állami

intézményre.

 

Házirendünk az alábbi rendeleteket és törvényeket használja fel:

 

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
  2. 1/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet, mely a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szól.

  1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.

(XI. 24.) SZCSM rendelet.

  1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.

(II. 17.). Kormányrendelet.

 

Kérjük Önöket, hogy a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében igyekezzünk a

Házirend minél pontosabb betartására, hogy intézményünk, amely az itt élők otthona,

zavartalanul és jól működhessen.

 

A szép református köszöntéssel zárom bevezetőmet:

 

Áldást és békességet kívánok testvéri szeretettel:

 

Demeter Ottó

esperes

 

Látogassák meg a további telephelyeinket:

           Békési telephely                       Okányi telephely                         Vésztői telephely