Tisztségviselők

Békési Református Egyházmegye Esperesi Hivatala
Esperes: Demeter Ottó
Egyházmegyei gondnok: Markó István
Cím: 5537 Zsadány, Béke u. 54.
Tel/Fax: (+36 30) 664 3246
E-mail: bekesi.em@reformatus.hu
Honlap: www.bekesmegye.reformatus.hu