Tisztségviselők

Békési Református Egyházmegye Esperesi Hivatala
Esperes: Katona Gyula
Egyházmegyei gondnok: Markó István
Cím: 5630 Békés, Széchenyi tér 21.
Tel/Fax: (+36 66) 386 841
E-mail: bekesi.em@reformatus.hu
Honlap: www.bekesmegye.reformatus.hu